orthopedic pain management

Dobrovníček

Motivačný materiál vo forme zložených rúk sprevádza dieťa pri jeho večernej modlitbe počas piatich dní s témami:
• Ja a ty, Otecko
• Dary a možnosti, ktoré mám v rukách
• Pozri na moje ruky s láskou
• Budujem svoju čistotu
• Myslím na iných

Na konci každého dňa je uvedená krátka modlitba vďaky.
Úvodná a záverečná modlitba je spoločná pre všetky dni.

Formát A3 – vystrihovačka a zloženie podľa nákresu.

Cena 0,50 €

>> OnLine objednávka <<

Poštová adresa:
eRko – HKSD Miletičova 7
821 08 Bratislava 2
e-mail:objednavky@erko.sk,
tel.: 02/2044 5253
mobil.:0915 780 923

Zanechať odpoveď

Všetky videá Rozhýbme svet dobrom

Aktuálne číslo

fotogaléria

Najčítanejšie príspevky

Príbehy do ucha

Môžeš si vypočuť, stiahnuť alebo prečítať.